CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ

Các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư

Sau khi ký biên bản ghi nhớ giữ đất, Công ty Cổ phần KCN Long Khánh sẽ tiến hành bàn giao đất ngay, đồng thời hỗ trợ thủ tục để nhà đầu tư có thể tiến hành sản xuất kinh doanh như:

- Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh.

- Đăng ký xin cấp con dấu.

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng, môi trường……và các giấy tờ liên quan khác.

UBND Tỉnh Đồng Nai có quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 hỗ trợ thu hút đấu tư đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

- Hỗ trợ 30% kinh phí thực hiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Hỗ trợ 100% kinh phí làm con dấu và mã số thuế.

- Hỗ trợ 30% kinh phí thực hiện hồ sơ xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư mới thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ghi chú:

* Doanh nghiệp nhỏ: Lao động: 10-200; Tổng nguồn vốn < 20 tỷ đồng

*  Doanh nghiệp vừa: Lao động: 200-300; Tổng nguồn vốn 20-100 tỷ đồng

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng