CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SẠCH

Dịch vụ cung cấp nước sạch

Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh đã đầu tư hệ thống cấp nước nhằm cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt đến chân hàng rào cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Công suất cấp nước hiện tại đã đầu tư là: 4.000 m3/ngày đêm.

Giá sử dụng nước cấp như sau:

Mục đích sử dụng VNĐ/m3
Hoạt động sản xuất

11.500 (Chưa bao gồm thuế GTGT)

 

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng