CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

DỊCH VỤ THUÊ ĐẤT

Giá thuê đất

Giá thuê đất gồm 02 phần:

1. Tiền thuê đất: theo mức giá Nhà nước cho Công ty Cổ phần KCN Long Khánh thuê là 770,4 đồng/m2/năm, được thanh toán hàng năm và điều chỉnh mức giá theo quy định hiện hành. Hiện nay, tiền thuê đất được Nhà nước cho Công ty Cổ phần KCN Long Khánh miễn, do đó nhà đầu tư thuê lại đất KCN sẽ được miễn tiền thuê đất đến năm 2021.

Trường hợp Nhà đầu tư muốn thanh toán tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian còn lại của thời gian thuê lại đất, Công ty Cổ phần KCN Long Khánh sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để làm nội dung này có hiệu lực.

2. Phí sử dụng hạ tầng: 

Thanh toán một lần: Liên hệ

Thanh toán hằng năm: Liên hệ

Phí sử dụng hạ tầng đã bao gồm đầy đủ hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, chiếu sáng, cây xanh. Mức phí sử dụng hạ tầng được linh hoạt điều chỉnh theo diện tích và vị trí thuê đất của nhà đầu tư. Thời hạn cho thuê đất đến ngày 14/5/2058.

3. Phí quản lý: 0,6 USD/m2/ năm. Thanh toán vào tháng 01 hằng năm. Phí này tăng 15% chu kỳ mỗi 05 năm

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

+ Công ty Cổ phần KCN Long Khánh

+ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

+ ĐT: 02513.725.070 - Hoặc  Ông Cống Say Chi - Trưởng phòng Đầu tư - Kinh doanh - 0908.27.05.72

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng