CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Dịch vụ xử lý nước thải

Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Khánh (2 giai đoạn) đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng với công suất là: 6.400 m3/ngày-đêm, có quy mô 1,6 ha được xây dựng ở phía Đông Nam khu công nghiệp thuộc xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Các doanh nghiệp thuê đất trong KCN phải xử lý nước thải cục bộ trong phạm vi diện tích đất đã thuê đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011, cột B đưa vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN và đưa về Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN, tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011, cột A, mới xả vào nguồn tiếp nhận.

        PHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 8.750 đồng/m3, tương đương 0,35 USD/m3

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng