CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

Hệ thống cấp điện


Hệ thống cấp điện KCN sẽ do Điện lực Long Khánh đầu tư xây dựng dọc theo các tuyến đường trong KCN, đảm bảo cung cấp đủ cho các nhà đầu tư và được đầu tư đến chân hàng rào nhà máy.

Nguồn điện của KCN Long Khánh được cung cấp từ trạm biến áp 110/22kV - 120MVA Long Khánh 2, giai đoạn đầu 80 MVA.

Giá điện công nghiệp được áp dụng theo Quyết định số 2941/QĐ-BTC ngày 08/11/2023 của Bộ Công thương.

- Giá điện bình quân là 2.102,33 đồng/kWh (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

 

Cấp điện áp dưới 6kV Giá bán điện (đồng/kWh)
Giờ bình thường 1.809
Giờ thấp điểm 1.184
Giờ cao điểm 3.314

+ Giờ bình thường: Từ thứ 2÷7: 4h - 9h30; 11h30 - 17h; 20h - 22h; Chủ nhật: 4h - 22h.

+ Giờ thấp điểm: Từ thứ 2÷ chủ nhật: 22h – 4h.

+ Giờ cao điểm: Từ thứ 2÷7: 9h30 – 11h30;17h – 20h; Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng