CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

NGUỒN LAO ĐỘNG

Nguồn lao động

        Dân số Tỉnh Đồng Nai hiện nay 2,6 triệu người, dân số Thị xã Long Khánh 200.000 người, độ tuổi lao động 97.000 người, 70% lao động dưới 35 tuổi, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 50%.

         KCN Long Khánh nằm tại trung tâm thị xã Long Khánh liền kề với các huyện như Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và Định Quán có thể thu hút được khoảng 20.000 lao động tại địa phương, các vùng lân cận và lao động địa phương khác đến, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

 Theo nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Thị xã Long Khánh thuộc vùng I. Quy định mức lương tối thiểu vùng là 3.980.000 VND/người/tháng.

- Công nhân kỹ thuật: 4.000.000 - 5.000.000 VND/người/tháng.

- Nhân viên văn phòng: khoảng 5.500.000 - 6.500.000 VND/người/tháng.

- Cán bộ quản lý: khoảng 8.000.000-10.000.000 VND/người/tháng      

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng