CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán được chia thành 03 đợt như sau:

Đợt 1: Đặt cọc 10% giá trị hợp đồng sau khi ký biên bản ghi nhớ giữ đất.

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký hợp đồng thuê lại đất.

Đợt 3: 40% giá trị hợp đồng sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng