CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I/2013

Họp Hội đồng quản trị Quý I/2013

Ngày 26/3/2013 tại văn phòng Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh, Hội đồng quản trị tiến hành họp định kỳ quý I/2013, tại cuộc họp đã thông qua một số nội dung sau:

1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh KCN Long Khánh năm 2012.

2. Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013.

3. Triển khai xây dựng một số hạng mục công trình cần thiết phục vụ cho công tác vận động thu hút đầu tư như: Gắn đồng hồ nước cho các nhà đầu tư, trồng cây xanh Vp Công ty.

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng