CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Sáng ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tại Đại hội, Ban Điều hành Công ty đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, khẳng định thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Trong năm 2023, với không ít thách thức, khó khăn từ thị trường chung và tác động từ kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, Công ty đã giữ vững và đạt được các mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông giao trong năm 2023. Do kết quả kinh doanh khả quan, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch nên thu nhập, tiền lương của người lao động đã tăng, đời sống vật chất tinh thần đang được cải thiện, tạo sự an tâm công tác và gắn bó với Công ty.

Cũng trong Đại hội, Bà Nguyễn Thị Thu Thảo đã được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

Đoàn chủ toạ của Đại hội

 

Lãnh đạo Tổng công ty Cao Su Đồng Nai chúc mừng Đại hội
Cổ đông có ý kiến tại Đại hội
Ông Nguyễn Thành Sơn chúc mừng Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

 

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng