CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 14.7.2023, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tại Hội nghị, thỏa ước lao động tập thể đã được Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký kể với Chủ tịch công đoàn, với nhiều điều khoản có lợi hơn Luật cho người lao động.

 

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng