CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Kế hoạch phối hợp giữa Công an thị xã và các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh

Nhằm chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần ổn định môi trường sản xuất, kinh doanh tại các KCN trên địa bàn thị xã Long Khánh.

Ngày 17/3/2017 tại Văn phòng Công ty CP KCN Long Khánh đã diễn ra Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an thị xã Long Khánh, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh và Công ty Cổ phần SONADEZI An Bình ( Khu Công nghiệp Suối Tre) về việc đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh.

17/3/17

Đồng chí Đại tá Phan Văn Cầm - Trưởng Công an Thị xã Long Khánh phát biểu tại hội nghị

Dưới sự chủ trì của Công an Thị xã Long Khánh, các bên đề ra các biện pháp phòng ngừa, xây dựng phương án giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp khiếu kiện, đình công, lãn công, biểu tình… nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, ổn định môi trường sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Long Khánh.

CA 17/3/17

Đại diện Công ty CP KCN Long Khánh - Công ty CP SONADEZI An Bình

Ky ket 17/3/17

Ký kết Kế hoạch phối hợp
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng