CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Ngày 19/07/2013 Đoàn kiểm tra do Tổng Cục môi trường, Cục thẩm định & đánh giá tác động môi trường kết hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra và làm việc với Công ty về việc xác nhận thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn hoạt động của dự án “ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Long Khánh”. Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã ghi nhận một số hạng mục công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của KCN Long Khánh thực hiện tốt  như: NMXLNT tập trung, trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống thoát nước mưa nước thải…

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng