CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

VĂN NGHỆ THI ĐUA KHỐI SỐ 9 2016

Văn Nghệ Thi Đua Khối số 9 2016

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-CSVN ngày 26/02/2015 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, v/v ban hành Hướng dẫn về tổ chức chia khối thi đua và thực hiện bình xét chấm điểm, xếp hạng thi đua.

Căn cứ vào nội dung Hội nghị lần thứ 1 năm 2016 của Khối thi đua số 9, ngày 08 tháng 04 năm 2016, về việc tổ chức Hoạt động Khối thi đua số 9 năm 2016.

Tích cực phát huy tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng thắng lợi Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), kỷ niệm 87 năm Truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2016) và các ngày Lễ lớn của đất nước.

Hội thi tiếng hát người lao động Khối thia đua số 9, năm 2016 (Viết tắt là Hội thi) là một trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ cho ngươi lao động của Khối, định hướng, động viên, đánh giá phong trào văn hóa nghệ thuật tại các đơn vị thành viên trong Khối.

Khu công nghiệp Long Khánh tham gia với 3 tiết mục :

 

-          Đơn ca: Tiếng hát nơi đảo xa

-          Tam ca: Mùa xuân đầu tiên

-          Tốp ca: Thề giữ yên biển đảo quê hương

Kết quả:

-          Đơn ca: Giải ba

-          Tam ca: Giải nhì

-          Tốp ca: Giải ba

-          Toàn đoàn: Giải ba

 
 Hình 1. Tiết mục Đơn ca: Tiếng Hát Nơi Đảo Xa - Lê Mai Thanh Huyền

 Hình 2. Giải thưởng của KCN Long Khánh
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng