CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Khánh (2 giai đoạn) đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng công suất là: 6.400 m3/ngày-đêm, Nhà máy có quy mô 1,6 ha, được xây dựng ở phía Đông Nam khu công nghiệp thuộc xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Các doanh nghiệp thuê đất trong KCN phải xử lý nước thải cục bộ trong phạm vi diện tích đất đã thuê (đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011, cột B) sau đó đưa vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN và dẫn về Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN để tiếp tục xử lý nhằm đạt tiêu chuẩn theo QCVN 40:2011, cột A. Cuối cùng mới xả vào nguồn tiếp nhận.

        PHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 8.750 đồng/m3, tương đương 0,35 USD/m3

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng