CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 27/05/2022, Công ty cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT, điều hành đại hội. Thông qua các nội dung chính như sau:

Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Đăng Nam

Ông Phạm Văn Khiên

Ông Lê Hữu Tịnh

Ông Nguyễn Hiếu Lộc

Ông Lê Thành Trung

- Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Trương Thị Dạ Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trần Nhân

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Long Khánh năm 2022

 

Công tác vận động thu hút đầu tư

Đến nay, Công ty đã ký hợp đồng với 44 nhà đầu tư (gồm 25 nhà đầu tư trong nước và 19 nhà đầu tư nước ngoài) với tổng diện tích cho thuê lại đất là 172,07 ha, đạt 97,05% diện tích đất thương phẩm dành cho thuê

Công tác bảo vệ môi trường:

Nhà máy XLNT tập trung KCN hoạt động ổn định, lưu lượng nước thải tiếp nhận và xử lý bình quân trong năm là 1.700 m3/ngày.đêm, được xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2011/BTNMT với hệ số Kq=0,9 và Kf=1 trước khi thải vào nguồn tiếp nhận Suối Tre. Vận hành trạm quan trắc nước thải tự động liên tục theo quy định

Lao động - tiền lương, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động:

Do kết quả kinh doanh khả quan, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch nên thu nhập về tiền lương của người lao động đã tăng, đời sống vật chất tinh thần đang từng bước được cải thiện. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động; tạo sự an tâm công tác và gắn bó với Công ty.

Công tác an ninh trật tự - PCCC:

Công tác ANTT: Tình hình ANTT trong năm 2021 được đảm bảo ổn định, lực lượng bảo vệ tích cực tuần tra canh gác, phối hợp với công an xã Bình Lộc, công an phường Suối Tre, Công an thành phố Long Khánh nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc ANTT, ATGT trong KCN tạo sự an tâm cho nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về công tác phòng cháy chữa cháy: Trong năm 2021, Đội PCCC chuyên ngành KCN đã tổ chức 02 cuộc tập luyện nội bộ và tham gia 03 cuộc chữa cháy tại địa phương; Hoàn thành việc ký kết quy chế Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC trong toàn KCN

Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021:

UBND thành phố Long Khánh công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 23/11/2021.

Công tác phòng chống dịch Covid-19:

- Đối với KCN Long Khánh:

Từ cuối tháng 07/2021, Công ty bố trí cho CB, NLĐ làm việc tại nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 theo Chị thị 16 của Chính phủ, chỉ sắp xếp cho lực lượng bảo vệ, nhân viên nhà máy xử lý nước thải và một số cán bộ trực hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện “03 tại chỗ”. Đến ngày 01/10/2021 toàn thể CB, NLĐ trở lại làm việc bình thường.  

Đến cuối năm 2021 đã có 36/36 CB, NLĐ được tiêm vắcxin mũi 03, đạt tỷ lệ 100%.

- Đối với các Doanh nghiệp trong KCN:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nguy cơ bùng phát dịch tại các Doanh nghiệp thực hiện “03 tại chỗ”, UBND thành phố Long Khánh chỉ đạo thành lập chốt soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào KCN Long Khánh, chốt hoạt động từ ngày 03/8/2021 đến ngày 20/10/2021 thì giải thể.

 Công ty Cổ phần KCN Long Khánh và KCN Suối Tre đã phối hợp cùng UBND thành phố Long Khánh xây dựng Khu cách ly F0 không triệu chứng quy mô từ 300 đến 500 giường và đã bàn giao cho địa phương đưa vào hoạt động.

Trạm y tế lưu động KCN Long Khánh và KCN Suối Tre được thành lập để hỗ trợ xử lý các trường hợp F0 phát hiện tại Doanh nghiệp, hương dẩn thực hiện cách ly y tế theo quy định.

+ Sau ngày 20/10/2021, các Doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường vừa sản xuất vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, với số lao động làm việc trong KCN khoảng 14.500 người.  Đến cuối năm 2021, 100% người lao động tại các DN trong KCN Long Khánh đã được tiêm vắcxin mũi 02.

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng