CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng

STT TÊN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP SỐ CỔ PHẦN

GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (ĐỒNG)

TỶ LỆ (%)

1  Tổng Công ty Cao su Đồng Nai  7.000.000   70.000.000.000   58,33
2  Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa  1.520.000  15.200.000.000   12,67
3  Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn  1.200.000   12.000.000.000   10,00
4  Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa  2.280.000  22.800.000.000  19,00
   Tổng cộng  12.000.000   120.000.000.000   100,00
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng