CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

- Sáng ngày 07/6/2024, Công đoàn cơ sở phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Tại Hội nghị, Công đoàn đã đánh giá những kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, việc thực hiện các chế độ, chính sách, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của Công ty, điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, kiến nghị, đề xuất của mỗi bên. Từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt tồn tại, tiếp tục xây dựng mục tiêu - giải pháp cho phương hướng nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

- Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Đỗ Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai - Donaruco, Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN Long Khánh - Lokiz

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ
LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ
LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY ĐỒNG NAI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ
ĐẠI DIỆN PHÒNG TCQT NHẬN GIẤY KHEN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÁC CÁ NHÂN NHẬN GIẤY KHEN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
HAI TẬP THỂ NHẬN GIẤY KHEN CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
HAI CÁ NHÂN NHẬN GIẤY KHEN CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
HAI CÁ NHÂN NHẬN GIẤY KHEN CỦA CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
CÁC CÁ NHÂN NHẬN GIẤY KHEN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KCN LONG KHÁNH
LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY CHỤP HÌNH LƯU NIỆM VỚI TOÀN THỂ NLĐ CÔNG TY

 

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng