CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH
Tên tiếng Anh: LONG KHANH INDUSTRIAL ZONE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: LOKIZ
Địa chỉ: KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (84-251) 3725.070
Email: kcnlongkhanh@vnn.vn
Website: http://kcnlongkhanh.com.vn

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng