CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Tài chính & cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
Sáng ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tại Đại hội, Ban Điều hành Công ty đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, khẳng định thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
Xem tiếp
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần KCN Long Khánh
Xem tiếp
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 27/05/2022, Công ty cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty
Xem tiếp
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Ngày 27/05/2016, Công ty cổ phần KCN Long Khánh (LOKIZ) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kinh doanh năm 2016
Xem tiếp
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Ngày 22/4/2014, Công ty cổ phần KCN Long Khánh (LOKIZ) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng kinh doanh năm 2014
Xem tiếp
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Ngày 23/4/2013, tại Văn phòng Công ty cổ phần KCN Long Khánh. Công ty cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, với sự tham gia của toàn thể các cổ đông và người đại diện ủy quyền đạt 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty.
Xem tiếp
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I/2013
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I/2013
Ngày 26/3/2013 tại văn phòng Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh, Hội đồng quản trị tiến hành họp định kỳ quý I/2013, tại cuộc họp đã thông qua một số nội dung sau: 1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh KCN Long Khánh năm 2012. 2. Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013.
Xem tiếp
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng