CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Tin tức

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 11/7/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 11/7/2024
Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 11/7/2024
Xem tiếp
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 10/7/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 10/7/2024
Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 10/7/2024
Xem tiếp
TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH
TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH "HỌC GIỎI, SỐNG TỐT" NĂM 2024
Sáng ngày 28/6/2024, Công đoàn cơ sơ phối hợp với Chính quyền đã tổ chức Lễ tuyên dương con cán bộ công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.
Xem tiếp
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
- Sáng ngày 07/6/2024, Công đoàn cơ sở phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Tại Hội nghị, Công đoàn đã đánh giá những kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, việc thực hiện các chế độ, chính sách, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của Công ty, điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, kiến nghị, đề xuất của mỗi...
Xem tiếp
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KCN LONG KHÁNH (CẢ 2 GIAI ĐOẠN)
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KCN LONG KHÁNH (CẢ 2 GIAI ĐOẠN)
Ngày 07/5/2024. Bộ Tài nguyên và môi trường đã cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Long Khánh".
Xem tiếp
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 09/7/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 09/7/2024
Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 09/7/2024
Xem tiếp
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 08/7/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 08/7/2024
Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 08/7/2024
Xem tiếp
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 07/7/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 07/7/2024
Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 07/7/2024
Xem tiếp
1 2 3 4 5 »
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng